Categories:  Magazine

La candidatura liderada per Jordi Martí és reelegida per continuar liderant la transformació de l’AIQS Alumni

El passat dijous 15 de febrer, a les 18.30, es va celebrar a la Sala Multimèdia 2 d’IQS, l’Assemblea General Extraordinària de l’AIQS amb el tema únic de “celebració d’eleccions a la Junta Directiva” de l’associació.

Com que només s’havia presentat una candidatura, en aquest cas continuista, l’elecció va ser per majoria amb 35 vots a favor, 2 abstencions i 1 vot en contra. Abans de la votació, els candidats a la reelecció es van presentar als assistents, tot excusant l’absència de Cristina Fontcuberta que va ser presentada pel mateix president Jordi Martí.

Així doncs, la nova Junta està formada per:

  • Jordi Martí, President
  • Josep Mª Mestre, Vicepresident
  • Cristina Fontcuberta, Secretària
  • Eduard Martí, Vicesecretari
  • David Guedea, Tresorer
  • Antoni Torres, Vicetesorer
  • Carles Malet, Vocal IQS

Jordi Martí, renova el càrrec, juntament amb Josep Mª Mestre, Cristina Fontcuberta, Eduard Martí i David Guedea, que o bé també renoven càrrecs o adquireixen noves responsabilitats, com és el cas de Cristina Fontcuberta. Antoni Torres Coll entra a formar part de la junta com a Vicetesorer amb l’objectiu de fomentar la participació dels alumni més joves, com ja feia des de la plataforma Young Hub Alumni, com a membre del comitè executiu.

El President, Jordi Martí, va agrair als membres sortints la seva ajuda i desinteressada col·laboració al llarg dels darrers 4 anys, presentant el pla d’acció de la nova junta amb l’objectiu de posar l’Alumni al centre de la Universitat, donada la importància que, cada cop més, tenen els exalumnes com a portaveus estratègics de la mateixa Universitat.