Categories:  Magazine

La nova AIQS Alumni es presenta a l’Assemblea General Ordinària 2023

L’AGO’23 ha estat marcada per la col·laboració amb IQS i la convocatòria d’eleccions anticipades.

La jornada, celebrada el 24 de novembre, va començar amb una missa a la Capella Francesc Castelló de l’IQS en sufragi als alumni finats durant aquest any, on es van aplegar una vintena de persones.

Jordi Martí Gascón, president de l’AIQS Alumni, va voler compartir tota la feina que s’ha estat fent durant aquest últim any, els projectes en curs i els nous objectius. El varen acompanyar el Dr. Salvador Borrós, director general de l’IQS, Roger Prat, secretari de la junta, i David Guedea, tresorer de l’associació.

L’Assemblea General Ordinària 2023 va comptar amb el següent ordre del dia:

 1. Salutació del President
 2. Informe situació econòmica
 3. Informe de la Junta: situació econòmica actual i pla d’acció
 4. Intervenció Direcció IQS
 5. Aprovació comptes anuals 2023
 6. Aprovació memòria 2023
 7. Informe de projectes 2024
 8. Aprovació projectes 2024
 9. Aprovació de pressupostos 2024
 10. Convocatòria d’eleccions de Junta Directiva
 11. Precs i preguntes
 12. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea

Els representants de la Junta van destacar l’estreta i consolidada col·laboració amb l’IQS, així com les 54 activitats dutes a terme durant aquest període (10 més que l’any 2022) i l’èxit dels Retrobaments Alumni, que han permès que 900 alumni de més de 30 promocions es retrobessin amb l’IQS. Es van tractar també els resultats econòmics i la previsió que hi ha pels pròxims anys.

Tant els comptes anuals de 2023, com la memòria d’activitats de 2023, els projectes de 2024 i els pressupostos 2024, van ser aprovats per part dels associats participants en l’Assemblea.

L’acte va finalitzar amb els precs i preguntes, on els associats (Alumni Premium) varen poder expressar els seus suggeriments i opinions, i amb la convocatòria d’Eleccions a President i Junta Directiva anticipades, que se celebraran el 15 de febrer de 2024. Abans d’acabar es va fer el nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta.