Categories:  Seniors

Recupera la conferència “Biocombustibles, Combustibles Sintètics i el Dramàtic Problema de l’Energia”

A “Biocombustibles, combustibles sintètics i el dramàtic problema de l’energia” es tracta l’interrogant ètic que planteja l’augment d’hectàrees dedicades a produir biocombustibles, amb la repercussió corresponent en l’increment de preus dels aliments. La preocupació pel consum irresponsable que es fa dels combustibles fòssils i l’interès en la cerca d’alternatives més sostenibles, ha despertat a AIQS Seniors la necessitat d’organitzar una conferència que respongui a totes aquestes qüestions. 

 

A càrrec de: 
 
Dr. Andrés Garcia Granada, catedràtic de la Universitat Ramon Llull a l’IQS i cap del Departament d’Enginyeria Industrial. Actualment, és el cap del grup de recerca GEPI (Grup d’Enginyeria de Producte industrial). 
 
Dr. Josep Oriol Pou Ibar, professor titular a l’IQS, imparteix les matèries següents: Termodinàmica, Energia i Medi Ambient, Tecnologia Energètica i Eficiència Energètica.