Categories:  Magazine | Seniors

Recupera la conferència “Impressores 3D per a ús domèstic, producció i investigació”, organitzada per AIQS Seniors

Vols saber com es genera una peça fent servir un escàner 3D? T’interessen les tecnologies, materials i preus d’impressores 3D?

La primera part de la conferència explica les diferències entre les tecnologies, els materials i els preus d’impressores 3D. A continuació, es tracta el procés de generar una peça incloent-hi la possibilitat d’utilitzar un escàner 3D. També es fa un cas pràctic per estudiar Break-even point o producció necessària per obtenir benefici comparant amb producció tradicional.

A càrrec dels ponents: Dr. Andrés-Amador García-Granada, cap de Departament d’Enginyeria Industrial d’IQS, i Dr. Guillermo Reyes Pozo, director del Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials d’IQS.