Categories:  Magazine

Últimes novetats sobre la Revista Afinidad

L’AIQS Alumni publica la Revista Afinidad des de fa més de 100 anys. El primer número va sortir publicat el gener del 1921, i des de llavors s’ha publicat gairebé sempre de manera ininterrompuda, primer en versió paper i a partir del 2008 només en versió digital, per tal de fer-la més sostenible.

Afinidad és una revista peer reviewed, especialitzada en química i enginyeria química, indexada a les principals bases de dades (WOS i SCOPUS) i situada al 4t quartil del Journal Citation Reports.

En els darrers mesos s’han produït diversos canvis en la gestió de la Revista (s’ha automatitzat tot el procés editorial i la gestió es fa des de la Biblioteca IQS, s’ha convertit en una revista open access sense costos de publicació, i a cada article s’assigna un número DOI), però el principal canvi és una aposta per una major internacionalització que es reflecteix en la composició de l’equip editorial de la revista que us detallem a continuació:

Consell de Direcció
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Díaz Ferrero
 
 
Anna Mas Vinyals
 
 
Salvador Borrós Gómez
 
 
Roser Escudé Recasens
 
 
Editor en cap
 
 
Junta Directiva AIQS
Alumni

 
 
Director General
d’IQS

 
 
Cap de l’Oficina Editorial
 
 
IQS, Universistat Ramon Llull
 
 
Ingenia – Novanta Precision Motion
 
 
IQS, Universistat Ramon Llull
 
 
IQS, Universistat Ramon Llull
 
 
Comitè Editorial
 
 
 
 
 
 
 
Jordi Díaz Ferrero
Editor en cap
IQS – URL
 
Abdón Pena-Francesch
Editor Associat
University of Michigan
 
Joan Grimalt
Editor Associat
IDAEA – CSIC
 
 
 
Albert Cisquella
University of California
 
Anna Cifuentes-Rius
Exopharm (Melbourne)
 
David Sánchez
IQS – URL
 
Eva Junque
University of Birmingham
 
Imma Tolosa
IAEA Marine Environment Laboratories
 
Javier Fernández
IQS – URL
 
Joan Genescà
Universidad Autónoma de México
 
Julià Sempere
IQS – URL
 
Laia Ros
URL
 
Magda Faijes
IQS – URL
 
Mercedes Balcells
MIT
 
Pau Leivar
IQS – URL
 
Rosa Nomen
IQS – URL
 
Sabrina Copelli
Universitá dell’Insubria
 
 
 
 
 
 

Us animem a llegir el darrer número del mes de març aquí.